top of page

עמותת לימפאדמה בישראל החלה לפעול במהלך 2005 כגוף ללא כוונת רווח לצורך קידום והעמקת הידע בנושא לימפאדמה בקרב החולים והצוות הרפואי בישראל.
בשנת 2023 קבוצת ליפאדמה ישראל התאחדה עימה ע"מ לתת מענה גם לנושאי הליפאדמה.


אתר זה הוקם על מנת לספק מידע מגוון ועדכני אודות המחלות, דרכי טיפול, רשימת מטפלים ברחבי הארץ וכן הודעות שוטפות אודות כנסים, חידושים ופעילויות שונות של העמותה.

מטרות העמותה

הצטרפות כחברי עמותה
יולי 2023

הצטרפו אלינו כחברי עמותה וביחד נוכל להביא למיצוי הזכויות שלנו כמטופלים ולסייע כמטפלים ורופאים
לפתיחת טופס ההרשמה לעמותה

 • קידום והעמקת הידע בנושא הלימפאדמה והליפאדמה בקרב אנשי מקצוע ומטופלים.

 • העמדת מידע זמין למטופלים ולאנשי מקצוע לגבי כל סוגי הטיפולים.

 • הפצת חומר מקצועי.

 • הקמת קבוצות תמיכה למטופלים ברחבי הארץ.

 • ארגון הרצאות, ימי עיון וכנס שנתי לחברי העמותה.

 • תמיכה במחקרים העוסקים בתחום

 • יצירת גוף בעל השפעה וכוח לקידום הנושא מול מקבלי החלטות בתחומי הבריאות הרפואה והסיעוד (קופ"ח, ביה"ח, ביטוח לאומית משרד הבריאות).

 • קיום קשרים עם עמותות קרובות בארץ ודומות בחו"ל לקידום מטרות משותפות.

 • עידוד להכשרת פיזיותרפיסטים להתמחות בטיפול בלימפאדמה וליפאדמה כדי להגביר את הנגישות של הטיפול לחולים בכל רחבי הארץ.

 • עידוד להקמת קבוצות התעמלות לאנשים הסובלים מלימפאדמה וליפאדמה וכן הקניית כלים לטיפול עצמי.

 • עידוד אנשי המקצוע לפעול בתחום מחקר הלימפאדמה והליפאדמה, בכל הקשור במיפוי אוכלוסיית המטופלים בארץ, בדיקת הטיפולים המוצעים ובניית תכניות חדשות לטיפול עצמי.

צמיד לשימוש חוזר (בעת קבלת טיפול רפואי) עם הדפסה: "עמותת הלימפאדמה הישראלית – אין לקחת דם, למדוד לחץ דם או להזריק ביד זאת". על מנת לקבל צמיד ללא תשלום (ניתן חינם רק לחברי העמותה), נא ליצור קשר עם אחד ממתנדבי העמותה. בנוסף, ניתן להוריד כאן את הדף הנלווה לצמיד האזהרה.

אילנה    052-5756598
יעל       054-2040285
איילת    052-5258745

bottom of page